Islamisk Center for de Europæiske
Lande Vejen til sikker viden og konstruktiv vejledning

Om os

ICEL er grundlagt i 1991 som et religiøst, kulturelt, socialt, sportsligt og uddannende center, der tilbyder aktuelle tjenester, tager sig af muslimernes anliggender og løser de problemer eller konflikter, som de måtte støde på. Centret omfavner voksne af begge køn samt unge og børn af forskellige nationaliteter.

Centret tilbyder mange aktiviteter og servicer med religiøse, kulturelle, sociale, humanitære, sportslige, kunstneriske og underholdende aspekter.

ICEL afholder dialogmøder og temadebatter om aktuelle samfundsmæssige og etiske problemstillinger, såsom børneopdragelse og vold og kriminalitet blandt unge indvandrere med deltagelse af pædagoger, konsulenter og lærere.

  • ICEL deltager aktivt i mange sociale anledninger og begivenheder såsom bryllupsfester, familiefester og begravelser.
  • ICEL´s mandlige og kvindelige Madih-kor tilbyder gratis service.
  • Centret udsteder officielle vielses- og skilsmisses attester.
  • Centret udvælger nogle kompetente personer, som overvåger om slagtningen foregår ifølge den islamiske måde, efter anmodning fra interesserede.

Centret holder daglige og ugentlige foredrag om forskellige islamiske lærdomme og kundskaber samt om aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og emner for både mænd, kvinder, unge og børn på arabisk, engelsk, dansk til mænd og kvinder.
Derudover udsteder Centret legale islamiske domme og besvarelser i alle sager vedrørende den islamiske tro, regler, ægteskab, skilsmisse, handlemåde, arv samt halal/haram spørgsmål, alt baseret på Al-Qur´an, Sunnah og muslimske lærdes enighed og analogislutninger.

Centret driver informationsvirksomhed om islam og deltager aktivt i debatter om muslimernes vilkår samt viderebringer information om Islam til det danske samfund i form af: Foredragsvirksomhed på skoler, gymnasier, seminarier og lign. efter henvendelse fra pågældende institutioner.
Udgivelse, oversættelse, udarbejdelse og uddeling af nyttig og professionel islamisk litteratur, bøger, blade, brochurer, artikler, cd´er og pamfletter.

  • At afholde kulturelle møder, debatter og arrangementer, der præsenterer den civiliserede og rige side af den islamiske og arabiske kultur.
  • Centret afholder kurser om det arabiske sprog og den islamiske kultur til børn og voksne på forskellige sprog.
  • Centret fejrer de islamiske højtider med åbne og moderne festligheder med deltagelse af foreningens Madih-kor.

Centret støtter muslimerne i at integrere sig i det danske samfund på en måde, der tilgodeser såvel samfundets krav og normer som medlemmernes kulturelle baggrund.

ICEL tilbyder mangfoldige idræts- og motionsaktiviteter for alle aldre og deltager aktivt i forskellige konkurrencer og turneringer.

Luk menu